Objednávka bylinné kúry
Jak objednat léčebnou kúru?Krok za krokem

1. Za účelem získání individuální bylinné léčby je potřeba zaslat diagnózu a výsledky        
    rozboru krve (ne starší než 1-2 měsíce).

2. Popište také krátce i Vaše subjektivní pocity. Vhodné je využit formuláře on-line níže.

3. Vaše výsledky ohodnotí lékař a na jejich základě sestaví tříměsíční kúru – recept.
     Ve většině závažných onemocnění je to I.etapa.

4. Kúra – recept obsahuje i návod jak používat a připravovat jednotlivé byliny.

 
5. O tom, že máte již kúru sestavenou, Vás bude informovat asistentka
    která s Vámi domluví i podrobnosti spojené se zasláním, cenou  
     apod.
     Proto je důležité vždy uvádět Vaše telefonní číslo.

6. Po ukončení I.etapy kúry je třeba udělat kontrolní vyšetření krve a poslat do institutu,    
     aby lékař mohl ohodnotit léčbu a připravit další, II. etapu.

7. K objednání bylinné kúry můžete využít on-line formulář, který je níže.

8. Adresy, na které můžete zaslat žádosti o stanovení kúry:

                                         info@uncaria.cz


              Institut tradiční peruánské medicíny „Zdraví z Peru“,
              Poradenské  Centrum, Smetanova 3,
              466 01 Jablonec nad Nisou


9.    Analýza Vašeho zdravotního stavu (se současným zpracováním bylinné kúry)
                                              JE ZCELA ZDARMA.
      
     

VELMI DŮLEŽITÉ:
i když se po ukončení I. etapy bylinné kúry Vaše výsledky vyšetření upraví natolik, že nebudou vykazovat příznaky onemocnění, nezanedbávejte II. etapu a kontaktujte naše lékaře. Tento stav je třeba stabilizovat a předejít eventuálnímu návratu choroby.


Ke zpracování návrhu bylinné kúry je nezbytné poskytnout lékařům i citlivé údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu. Ujišťujeme Vás, že tyto informace považujeme za důvěrné a mimo lékaře a asistenta k nim nebude mít nikdo jiný přístup.
Vaše osobní údaje jsou nezbytné pouze pro potřeby stanovení bylinné kúry a bude s nimi zacházeno podle zákona o ochraně osobních dat.


F O R M U L Á Ř   O B J E D N Á V K Y   B Y L I N N É  K Ú R Y 


Kontaktní formulář:
Jméno a příjmení:
Věk:
Výška:
Váha:
Diagnóza a průběh onemocnění:
Objevy a pocity:
Užívané léky:
Další choroby:
Závažná onemocnění v rodině:
Adresa:
E-mail:
Tel.:
Poznámka:   

* všechny položky označené hvězdičkou jsou povinné