Peruánské byliny, sport a zdraví

Peruánské byliny, sport a zdraví

Chtěla bych vás seznámit se svou mnohaletou medicínskou praxí zaměřenou jak na běžnou populaci tak na sportovce a zvláště pak vrcholové sportovce.

Již v období sedmdesátých let jsem prevenci i terapii stavěla na co nejpřírodnějším základu.V té době jsem čerpala poznatky a zkušenosti od laponských Eskymáků, obyvatelů poloostrova Kola, z oblasti Uralu a Sibiře, dálného východu a Číny. Vzhledem ke sportu, který jsem v té době vrcholově provozovala-horolezectví, jsem měla možnost získat i zkušenosti z jiných oblastí, např. Himalájí.

V roce 2000 jsem navštívila Peru, kde jsem se prakticky seznámila s tradiční peruánskou terapií a získala certifikát v tomto oboru. Tato medicína je založena na tisíciletých tradicích. Výsledky používání bylin peruánskými lékaři v léčebných procesech byly pro mne motivací k využití jejich zkušeností i v mé medicínské praxi.

Moje 39letá práce a získávání zkušeností je opravdu dostatečně dlouhá doba k pochopení a přesvědčení se, že klasická medicína založená na vědecké bázi musí též respektovat metody přírodní a člověka chápat jako součást této přírody.

Přístup k terapii a prevenci musí být individuelní a komplexní. Musí být léčen celý člověk a ne jen jeho nemocná část. Na tomto principu jsou založeny metody očistných kúr, preventivních kúr a vlastní terapie.

Přeneseme-li se do současnosti pak spojení klasické a přírodní medicíny je ideální postup jak úspěšně léčit člověka. Tento postup je velmi úspěšný obzvláště u vrcholových sportovců, kteří jsou velmi citliví a zranitelní, jelikož jejich organismus je vystaven nadměrnému výdeji energie.


 MUDr. Miroslava Plchová

Jen zdravý a silný jedinec je schopen podávat nadměrné výkony. U sportu není nutná jen fyzická síla, ale i psychická harmonie a inteligence. To vše se dá získat jen disciplinovaným životním stylem, počínaje správnou výživou, tělesnou a duševní hygienou a samozřejmě poctivým a odborně vedeným tréninkem talentovaného jedince.

Ve své lékařské praxi nejvíce využívám peruánskou Maku. Je to unikátní rostlina s velmi širokou účinností na živočišný organismus. Je to nejen potravina, ale umožňuje přežití organizmu v těžkých podmínkách, zvyšuje obranyschopnost, urychluje hojení, zvyšuje fyzickou zdatnost, posiluje psychiku, takže její silný anabolický efekt pomáhá žít a přežít lidem i zvířatům.

Pro sportovce je Maka každodenní potravina, která zvyšuje jeho fyzickou i duševní sílu.

Druhou nenahraditelnou přírodní látkou je Sangre de Drago-míza ze stromu Croton lechleri pocházejícího z Amazonie. Tato látka je nepostradatelná pro hojivé procesy, zástavu krvácení, ničení bakterií, virů, parazitů a léčbě některých akutních i chronických onemocnění.

Samozřejmě, že i další byliny jako je Vilcacora, Tahuari, Manayupa, Flor de Arena, Juan de Alonso, Chanca Piedra a další, které se dováží do naší republiky, využívám pro léčbu jak akutních tak chronických onemocnění u sportovců. Jak Maka tak Sangre de Drago, a ostatní byliny, jsou nepostradatelné pro prevenci a léčbu v oblasti vrcholového sportu ale i pro běžnou populaci.

Fytoterapie spolu s homeopatií jsou na prvním místě léčby. Jen v případě nutnosti pak využívám klasické léky a prostředky.

Do mého pracovního programu jsem zařadila i Zelené potraviny, Chlorellu pyrenoidosu a šťávu z mladého ječmene GW. Stalo se tak po zjištění jejich složení, které mě připomínalo staré časy, kdy jsem jednotlivé byliny s úspěchem používala u svých sportovních svěřenců jak k léčbě tak prevenci.

Již mnoho zimních i letních olympiád bylo úspěšně zvládnuto právě za pomoci přírodních prostředků a právě na posledních se podílely peruánské byliny i Zelené potraviny.

Jejich složení a zpracování je velmi kvalitní a splňuje potřebu pro prevenci a doplnění cílené terapie. Samozřejmě jsem přihlížela k potřebě zatěžovaného organismu a tak kombinace peruánských bylin, Zelených potravin a koloidních minerálů dostatečně saturovala ztráty vitamínů a minerálů.

S velkým úspěchem jsem je použila tam, kde docházelo k přetěžování jater u náročných sportů nebo po onemocněních jako je například infekční žloutenka nebo mononukleosa, která jsou velmi rozšířená.

Oslabení jedinci jak po akutním onemocnění nebo i chronickém průběhu velmi dobře reagovali na užívání těchto přírodních prostředků. Došlo ke stabilizaci zdravotního stavu, zlepšení imunity a tím ke zvýšení výkonnosti, která byla dříve limitována .

Častá nemocnost je velkým problémem i pro sebetalentovanějšího sportovce. Nepustí ho přes určitou hranici dále. V tomto případě je klasická medicína bezmocná. Použila jsem s úspěchem peruánské byliny, Zelené potraviny a další preparáty u reprezentantů v biatlonu, běhu na lyžích, severské kombinaci, moderního pětiboje, triatlonu, cyklistice, v automobilismu u soutěžních a kamionových jezdců.

Samozřejmě, že jsem využila preparáty i u běžné populace ze stejného důvodu.S cílem zlepšit celkový zdravotní stav člověka a umožnit mu to co nejpřirozenější cestou. Vzhledem k tomu, že každý jedinec je individuum s vlastním genotypem, nemohou všichni stejně pozitivně či negativně reagovat na stejný preparát či lék. Tak i v případě peruánských bylin, Zelených potravin a ostatních produktů jsou různé pocity a výsledné efekty léčby. To je běžný poznatek. Není vše pro všechny stejné.

Avšak co mě velmi uspokojilo je to, že u všech se zlepšil celkový zdravotní stav, snížila se nemocnost a tím stoupla výkonnost a výslednost.

Přírodní léčba a užívání Zelených potravin by mělo být dle možností samozřejmostí u celé populace a to právě proto, že civilizační choroby, pokles obranyschopnosti, alergie a další onemocnění mají stoupající tendenci. Pokud chce člověk přežít musí pro své přežití opravdu něco dělat. Mnoho lidí si stále neuvědomuje svůj zdravotní stav. Mají pocit, že se jich to netýká. Ale opak je pravdou. A tak doporučuji vzít rozum do hrsti a dát se do boje, v němž peruánské byliny, Chlorella, Mladý ječmen a homeopatie, jsou velmi dobrou zbraní.

MUDr. Miroslava Plchová