O institutu

     

Peruánská fytoterapie je významným podpůrným systémem klasické akademické medicíny. Pro každého, kdo v úvahách o zdraví praktikuje holistický přístup, nabízí klasická medicína ve spojení s peruánskou fytoterapií velký potenciál pro utvoření integrálního systému péče o zdraví.

 Peruánské léčivé rostliny jsou známé v Čechách teprve několik let. Přesto si získaly velký počet příznivců. O tom, jak mohou pomoci zdraví, se přesvědčila na vlastní kůži již řada našich klientů.
To se stalo inspirací a impulzem ke vzniku, v rámci pražského občanského sdružení Vitalitas ٭ prvního Institutu tradiční peruánské medicíny "Zdraví z Peru" v Čechách.

Institut má své kořeny v Peru a jeho činnost vychází jak ze zásad a postupů tradiční peruánské medicíny, tak i z nejnovějších poznatků.

Pracuje pod odbornou péčí jednoho z nejlepších peruánských fytoterapeutů a specialisty integrační medicíny MUDr. Jorge Luis Silva Rosario z Limy, který je hlavním konzultantem Institutu TPM. 

Programem Institutu je položit solidní základy ke shromažďování a rozšiřování poznatků, ze kterých budou čerpat i budoucí generace, soustřeďování poznatků a zkušeností sdružených odborníků i zahraničních partnerů. 
Institut zaměřuje pozornost k novým možnostem prevence onemocnění a využití peruánských bylin při různých chorobách.
Bude se zabývat i osvětovou činností pro odbornou i laickou veřejnost.

Vedoucím lékařem poradenského centra  Institutu v Čechách je
 
                     MUDr. MarkétaMatějková.

Poradenské Centrum Institutu se zabývá:

zdravotním poradenstvím,

lékařskými konzultacemi zdravotního stavu,

přípravou ucelených léčebných i očistných kúr a stanovením léčebných postupů,

prevencí vzniku chorob a regenerací organizmu. 


Každý, kdo se bude chtít podílet na rozvoji této ušlechtilé iniciativy, je srdečně vítán.
Zveme ke spolupráci lékaře, kteří by se s tímto oborem chtěli seznámit, a využít schopností peruánských bylin ve své praxi.
Přesvědčte se sami, že peruánská fytoterapie je skvělým doplněním klasické léčby a dokonale ji podporuje.
Těšíme se na Váš zájem.


٭  Sdružení Vitalitas vzniklo v roce 1999 a zaměřuje se na preventivní programy podpory a ochrany zdraví, na snižování počtu onemocnění tzv. civilizačními nemocemi a také na zdravou výživu, zdravý životní styl a jeho zkvalitňování.  

  


© ITPM .