O institutu

 
Hlavním organizátorem vzniku ITPM byla PhDr. Zdena Kavalírková. Podnět ke vzniku Institutu vzešel z letitého přátelství s paní Marií Klopockou a z častých hovorů o bylinách a jejich blahodárných účincích na organismus. PhDr. Zdena Kavalírková je profesí klinickou psycholožkou s atestací a pro hlubší pochopení vzájemných vazeb těla a duše. Studovala mimo jiné také tradiční čínskou medicínu – fytoterapii. Krédem její psychologické práce s klienty byl vždy celostní, psychosomatický přístup a orientace na jednoduché a účinné prostředky opětovného získání rovnováhy a životní spokojenosti.
V roce 1999 založila občanské sdružení VITALITAS s cílem podpořit preventivními programy ochranu zdraví, především bezpečnou a zdravou výživou a potravinami. Během času se z právní normy „občanské sdružení“ stal „spolek“ a tím je dodnes. V rámci spolku VITALITAS byla v roce 2009 ustavena organizační složka, která se specializuje na práci s peruánskými bylinami – INSTITUT TRADIČNÍ PERUÁNSKÉ MEDICÍNY „ZDRAVÍ Z PERU“.


Peruánská fytoterapie je významným podpůrným systémem klasické akademické medicíny. Pro každého, kdo v úvahách o zdraví praktikuje holistický přístup, nabízí klasická medicína ve spojení s peruánskou fytoterapií velký potenciál pro utvoření integrálního systému péče o zdraví.

 Peruánské léčivé rostliny jsou známé v Čechách teprve od roku 2001. Přesto si získaly velký počet příznivců. O tom, jak mohou pomoci zdraví, se přesvědčila na vlastní kůži již řada našich klientů.
To se stalo inspirací a impulzem ke vzniku, v rámci pražského Spolku Vitalitas, prvního Institutu tradiční peruánské medicíny "Zdraví z Peru" v Čechách.

Institut má své kořeny v Peru a jeho činnost vychází jak ze zásad a postupů tradiční peruánské medicíny, tak i z nejnovějších poznatků.
Pracuje pod odbornou péčí jednoho z nejlepších peruánských fytoterapeutů a specialisty integrační medicíny
 MUDr. Jorge Luis Silva Rosario z Limy,
který je hlavním konzultantem Institutu TPM. 

Programem Institutu je položit solidní základy ke shromažďování a rozšiřování poznatků, ze kterých budou čerpat i budoucí generace, soustřeďování poznatků a zkušeností sdružených odborníků i zahraničních partnerů. 
Institut zaměřuje pozornost k novým možnostem prevence onemocnění a využití peruánských bylin při různých chorobách.
Bude se zabývat i osvětovou činností pro odbornou i laickou veřejnost.

Lékaři poradenského centra  Institutu v Čechách 
 
                     MUDr. Markéta Matějková FEBU - momentálně na mateřské dovolené (prosíme neposílejte poštu až do odvolání)
     
Ke stanovení léčebného postupu a vypracování tříměsíční bylinné kúry MUDr.  Jorge L.Silva Rosario pište na a email:  bylinnekury@zdravizperu.cz   
nebo   

konzultace@uncaria.cz

               

Poradenské Centrum Institutu se zabývá:

zdravotním poradenstvím,

přípravou ucelených léčebných i očistných kúr a stanovením léčebných postupů,

prevencí vzniku chorob a regenerací organizmu. 


Každý, kdo se bude chtít podílet na rozvoji této ušlechtilé iniciativy, je srdečně vítán.
Zveme ke spolupráci lékaře, kteří by se s tímto oborem chtěli seznámit, a využít schopností peruánských bylin ve své praxi.
Přesvědčte se sami, že peruánská fytoterapie je skvělým doplněním klasické léčby a dokonale ji podporuje.
Těšíme se na Váš zájem.
٭  Spolek Vitalitas vznikl v roce 1999 a zaměřuje se na preventivní programy podpory a ochrany zdraví, na snižování počtu onemocnění tzv. civilizačními nemocemi a také na zdravou výživu, zdravý životní styl a jeho zkvalitňování.  

  


© ITPM .