Potenciál peruánských bylin a rostlin

Rozvoj techniky a komunikace nám „otevřel” svět a zpřístupnil jednu z nejcennějších přírodních lékáren na Zemi, jakou je flora And a amazonské džungle. Zakladatelé ITPM se „ na vlastní oči i kůži“ mohli podívat do jejího nitra…Osahat, ochutnat, obdivovat, pocítit úctu a pokoru a… učit se ji.
Tam se také dozvěděli,co v sobě skrývají a co může řada z nich poskytnout lidem. Přesvědčili se, že některé z nich jsou opravdovými poklady. Klíčem ke zdraví.


Kultura Inků, dodnes opředena velkým tajemstvím, nám zanechala zkušenosti s jejich využitím. O tom, jak velká je síla těchto rostlin svědčí fakt, že některé z nich były uctívány jako svaté, vědomosti o účincích si předávali z pokolení na pokolení a to přetrvalo až dodnes. Mezi nejcennější patří rostliny s léčivými vlastnostmi. V listech, větvičkách a kouscích kůry peruánských rostlin, je uložen ohromný potenciál síly, zdraví a energie.


Tyto rostliny obsahující drahocenné, zdraví podporující složky si právem zasluhují širokou propagaci. Zdá se, že naše populace mající dnes k dispozici velké množství různých moderních prostředků k léčbě chorob zapomíná, že stačí natáhnout ruku a sáhnout tam, kde má farmacie své kořeny – do přírody. To co umí peruánské rostliny je natolik ohromující , že bez nadsázky o nich můžeme říci, že jsou opravdovými poklady Inků, ze kterých čerpali svou pověstnou sílu.

Díky několika nadšencům pro ně teď můžeme „sáhnout“ i my. V pečlivě vybraných bylinách jsou zastoupeny ty, které dokonale očišťují organizmus, posilují imunitu, tonizují, regenerují a podporují činnost vnitřních orgánů. Z bylin je možno sestavit celou bylinnou kúru. Vždy pro individuální potřebu, tak aby mohly co nejvíce přispět k uchování zdraví, fyzické a duševní pohody. Nebo pomohly získat ztracené zdraví zpět, protože rostliny pocházející z oblasti And a Amazonie mají svou nezastupitelnou roli v léčbě mnoha onemocnění.
Peruánské byliny patří mezi nejvíce zkoumané. Podrobnými laboratorními rozbory bylo určeno jejich fytochemické složení, potvrzující léčivé schopnosti. Jejich unikátní vlastnosti jsou předmětem zájmu mnoha vědců a farmaceutických společností. Vědci v nich nejednou s překvapením a obdivem nacházeli složky, které mají významný vliv na lidský organizmus. V množství nezávislých vědeckým materiálů byly popsány a zadokumentovány jejich vlastnosti a pozitivní vlivy. Několika bylinám byly věnovány i celé knihy.
Některé z nich se dostaly i do středu zájmů farmaceutických společností, které se snažily jejich účinné složky vytvořit chemicky. U mnohých se to však nepodařilo. Příroda se naštěstí patentovat nedá, a jak to kdysi hezky vystihl J.J.Rouseau „příroda je knihou otevřenou pro všechny“, zůstala nám šance užívat je v jejich přirozené podobě a nikoli v podobě chemického plagiátu...

Velkou zásluhu na rozšíření praktických i vědeckých znalostí peruánských bylin má před několika lety zemřelý páter Edmund Szeliga. Polský misionář, zakladatel Peruánského institutu andské fytoterapie v Limě (IPIFA) nesoucího nyní jeho jméno, legenda peruánské fytoterapie, nestor, objevitel, výzkumník, zanícený přívrženec a propagátor. Autor spojnice mezi tradiční indiánskou medicínou a moderní vědou. Také z jeho iniciativy byla zahájena řada vědeckých a laboratorních výzkumů. A tím šance pro nás všechny.

Ačkoliv v Peru jsou byliny užívány jako léčivé, u nás jsou schváleny jako "doplněk stravy", a nelze tedy na jejich obalech deklarovat přirozené léčivé vlastnosti (což jim ovšem na léčivé síle neubírá). Nyní však díky nařízení Evropského parlamentu nelze o těchto vlastnostech psát ani na internetu. Z toho je patrná snaha farmaceutických koncernů pozbavit nás jiné možnosti péče o naše zdraví, než je konzumace jejich produktů – chemických léků.

Dnešní doba nás nutí se vydat uspěchanou "techno-syntetickou" cestou. Přináší to jisté výhody, ale i velkou zátěž. Abychom vytrvali, budeme se muset snažit, i přes veškerá omezení ze strany úředníků EU, využít moudrosti a tajemství přírody. Ještě stále pro nás má otevřenou náruč a podává nám pomocnou ruku. Je jen na nás, abychom toho dokázali využít k uchování našeho zdraví a dobré kondice. Díky prosazovaným předpisům EU se musíme vrátit dodoby, kdy se vědomosti o léčivé síle rostlin předávaly ústně. Proto Vás prosíme, o šíření těchto informací v co největším okruhu lidí, abychom se tak připravili na dobu, kdy nám budou chtít zakázat užívání bylin úplně.....Děkujeme.